We
helpen
om meer
te bewegen.

Het belang van fysiek welzijn.

Regelmatig bewegen zorgt voor meer energie, een betere focus en een hogere productiviteit. Sterker nog, op lange termijn zorgt voldoende beweging voor het vermijden van klachten. Preventief inzetten op regelmatig bewegen zal de inzetbaarheid van je medewerkers verhogen.

Investeren in ergonomisch bureaumateriaal is essentieel maar dekt slechts een deel van de nood.

Een noodzaak voor iedereen.

Alle medewerkers onafhankelijk van hun functie, achtergrond, geslacht.. hebben nood aan beweging om gezond te zijn, te blijven en optimaal te kunnen presteren. Bewegen is iets wat we allen kunnen, Bewegen is ook eenvoudig om te doen. Maar helaas vaak niet eenvoudig om het regelmatig te doen. Beweging hoeft geen sport te zijn. Ook wie minder nood heeft aan een sportieve uitlaapklep heeft belang bij voldoende beweging.

Bewegen vanuit eigen motivatie.

Mensen zijn gewoontedieren. Gedrag dat wordt beloond, wordt door mensen herhaald. Om tot een gedrag te komen is er een steeds een minimum aan motivatie nodig. Bewegen is eenvoudig, dit kan iedereen. Maar voldoende bewegen vanuit een gewoonte is dat niet.

Door in te zetten op de autonome motivatie van de medewerker in combinatie met herhaaldelijk gericht te bewegen verkrijg je een gedragsverandering bij medewerkers.

Een holistische aanpak.

Het ultieme doel is om iedereen meer te laten bewegen. Niet éénmalig maar duurzaam. Door een gedragsverandering of via een overtuiging dat bewegen zinvol en/of plezierig is. Iedereen heeft zijn eigen redenen en belangen om het wel of niet te doen. Iedereen heeft een gelijkaardig lichaam toch is een persoonlijke aanpak nodig.

Enkel ergonomisch materiaal is niet voldoende.
Als werkgever creëer je beter een omgeving waar regelmatig bewegen
tijdens de werkdag normaal is.

BLOOVI.

Wie zijn wij?

Gepassioneerd door beweging en geïntrigeerd door de fysieke mogelijkheden van het menselijk lichaam.
Door onze krachten en talenten te bundelen vormen we een sterk complementair duo.